Cenník

Technická kontrola

Do 3,5t

Vozidlo

Motocykle, ľahké trojkolky, štvorkolky

Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

Osobné a dodávkové s LPG ale CNG

Prípojné nad 0,75 t do 3,5 t

Opakovaná kontrola u nás - osobné, dodávkové

Opak. kont. + brzdy u nás - osobné, dodávkové

Opak. kont. Mimo - osobné, dodávkové

Opak. kont. Motoc., troj/štvor-kolky - (u nás)

Opak. kont. Motoc., troj/štvor-kolky - (mimo)

Kategória

L3e, L4e, L2e, L6e

M1, N1, L5e, L7e

M1, N1

O2

M1, N1, L5e, L7e

M1, N1, L5e, L7e

M1, N1, L5e, L7e

L3e, L4e, L2e, L6e

L3e, L4e, L2e, L6e

Cena s DPH (€)

39€

43€

49€

33€

20€

30€

35€

20€

30€

Nad 3,5t

Nákladné a autobusy

Nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

Prípojné nad 3,5 t

Traktor

Opakovaná kontrola u nás - nákl., autobusy

Opakovaná kontrola + brzdy u nás - nákl., autobusy

Opakovaná kontrola mimo - nákl., autobusy

Opakovaná kontrola u nás - traktor, prípojné

Opakovaná kontrola u nás + brzdy - traktor, prípojné

Opakovaná kontrola mimo - traktor, prípojné

N2, N3, M2, M3

N2, N3, M2, M3

O3, O4, R

T1, T2, T3, T4, T5

N2, N3, M2, M3

N2, N3, M2, M3

N2, N3, M2, M3

T, O, R

T, O, R

T, O, R

79€

89€

57€

63€

35€

50€

50€

25€

45€

45€

Emisná kontrola

Do 3,5t

Vozidlo

Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

Osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

Opakovaná kontrola u nás - osobné, dodávkové

Opakovaná kontrola mimo - osobné, dodávkové

Kategória

M1, N1, L5e, L7e

M1, N1

M1, N1

M1, N1

Cena s DPH (€)

42€

47€

34€

42€

Nad 3,5t

Nákladné a autobusy

Nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

Traktor

Opakovaná kontrola u nás - nákl., autobusy

Opakovaná kontrola mimo - nákl., autobusy

Opakovaná kontrola u nás - traktor

Opakovaná kontrola mimo - traktor

N2, N3, M2, M3

N2, N3, M2, M3

T1, T2, T3, T4, T5

N2, N3, M2, M3,

N2, N3, M2, M3,

T1, T2, T3, T4, T5

T1, T2, T3, T4, T5

58€

74€

58€

39€

58€

39€

58€

Administratívna kontrola

Vozidlo

Technická kontrola - všetky kategórie vozidiel

Emisná kontrola - všetky kategórie vozidiel

Cena s DPH (€)

17€

17€

Zvláštne kontroly

Vozidlo

Zvláštna Traktor

Zvláštna prípojné

Zvláštna pracovný stroj

Zvláštna Hasiči

Cena s DPH (€)

100€

50€

130€

35€

Doplnkové služby

Vozidlo

Testovacia kontrola bŕzd na VSB do 3,5 t

Testovacia kontrola bŕzd na VSB nad 3,5 t

Testovacia EK do 3,5 t

Testovacia EK nad 3,5 t

Nastavenie svetiel, Výmena žiaroviek

Zaťaženie vozidla

Cena s DPH (€)

15€

25€

20€

30€

5€

Dohodou